🟨 وبینار شماره سه ☑️ استراتژی کنکور دی - ثبت نام کنکور سراسری 🧑‍🏫 استاد نصیر کراچیان 🔸مشاور و برنامه ریز کنکور 🗓 سه شنبه 9 آبان ⏰ ساعت 19