لینک پیش ثبت نام
 • برنامه ریزی هفته ای یک جلسه
 • آزمون های مبحثی ( آنلاین – حضوری ) سطح بندی شده هر هفته مطابق با برنامه
 • آزمون های جمع بندی ترم 1 – ترم 2 – عمومی – جامع
 • کلاس های کنکور (مبحثی – دوره ای – جمع بندی – خصوصی) آنلاین و حضوری
 • کارگاه های مهارتی ، روانشناسی ، انگیزشی و تخصصی کنکور و والدین
 • ارائه بسته های آموزشی ( کتاب مشاوره – فصل نامه تخصصی آموزشی و مهارتی- پک جداول تحلیل و جمع بندی آزمون )
 • رفع اشکال با رتبه های برتر سال های گذشته
 • برگزاری پیش آزمون، آزمونهای هماهنگ کشوری قبل از برگزاری آزمون
 • مشاوره های روانشناسی فردی به صورت تخصصی
 • برگزاری آزمون های شبیه ساز کنکور سراسری در محل برگزاری کنکور سراسری
 • ارائه کارنامه فصلی روند آموزشی داوطلب به اولیاء
 • انتخاب رشته تخصصی من شگفت انگیز
 • مشاوره کسب وکار ویژه فارغ التحصیلان
 • مشاوره تغذیه
 • کارگاه های ماهانه مشاوره ای توسط مهندس کراچیان
0
رتبه تک رقمی و دو رقمی
0
رتبه سه رقمی
0
بیش از1500 رتبه زیر 1000