خدمات موسسه آموزشی راشا

 • برگزاری جلسات مشاوره فردی ( حضوری و آنلاین )
 • آزمونهای مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ ( حضوری و آنلاین )
 • جلسات رفع اشکال همه دروس (حضوری و آنلاین )
 • برگزاری وبینارهای مشاوره ای ( مهارتی ، انگیزشی ، تغذیه ، هدایت تحصیلی ، خانواده و … )
 • برگزاری آزمون های شبیه سازی شده کنکور در محل برگزاری کنکور سراسری
 • کلاس های مبحثی و دوره ای با اساتید مجرب شهر ( حضوری و آنلاین )
 • تولید محتواهای آموزشی

برنامه های این ماه

محبوب

مشاوره دوره ای کنکور

20,000,000 
/
6 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • آزمون های شبیه ساز کنکور در محل برگزاری کنکور
 • انتخاب رشته تخصصی من شگفت انگیز
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
عضویت
نهم - دهم - یازدهم

مشاوره پایه

14,000,000 
/
5 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
 • آزمون های استعدادیابی و هدفگذاری
 • آزمون های تشریحی
عضویت
کلیه پایه ها

مشاوره ماهیانه

4,500,000 
/
1 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار ( جلسات یک ساعته )
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
عضویت
یازدهم به دوازدهم

مشاوره دو سالانه

47,000,000 
/
17 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • آزمون های شبیه ساز کنکور در محل برگزاری کنکور
 • انتخاب رشته تخصصی من شگفت انگیز
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
عضویت

کلاس های آفلاین

0
رتبه تک رقمی و دو رقمی
0
رتبه سه رقمی
0
بیش از1500 رتبه زیر 1000
محبوب

مشاوره دوره ای کنکور

20,000,000 
/
6 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • آزمون های شبیه ساز کنکور در محل برگزاری کنکور
 • انتخاب رشته تخصصی من شگفت انگیز
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
عضویت
نهم - دهم - یازدهم

مشاوره پایه

14,000,000 
/
5 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
 • آزمون های استعدادیابی و هدفگذاری
 • آزمون های تشریحی
عضویت
کلیه پایه ها

مشاوره ماهیانه

4,500,000 
/
1 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار ( جلسات یک ساعته )
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
عضویت
یازدهم به دوازدهم

مشاوره دو سالانه

47,000,000 
/
17 ماه دسترسی
 • مشاوره فردی به صورت هفته ای یکبار
 • آزمون های مبحثی مطابق با برنامه مدرسه و آزمون های هماهنگ
 • کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • آزمون های شبیه ساز کنکور در محل برگزاری کنکور
 • انتخاب رشته تخصصی من شگفت انگیز
 • رفع اشکال آنلاین و حضوری
عضویت