مشاورین راشا

نصیــر کراچیــــان

کارشناسی ارشـــــــد مهندسی صنایع - کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ازدانشگاه تهران - 17 سال سابقه برنامه ریز تحصیلی به صورت تخصصی پایـــــه و کنکـــــور/ مشاور مدارس برتر شهر مشهد

احمـــد ایزدخــواه

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه علامه -دارای مدرک مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی تهران- برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور داوطلبان تجربی و ریاضی- - مشاور مدارس برتر شهر مشهد

سیّدمحمد سیــّدزاده

کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی - مدرک MBA از دانشگاه تهران - برنامه ریز تخصصی تجربی و ریاضی- مشاور مدارس برتر مشهد

سیّدامیرحسین حسن زاده چمنی

دانشجوی رشته دندانپزشکی مشهد رتبه 106 کنکور سراسری تجربی 98 برنامه ریز تخصصی رشته تجربی / مشاور مدارس برتر مشهد

محمد عطارباشی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنکور 98 - برنامه ریز تخصصی رشته تجربی/ مشاور مدارس برتر مشهد

حمیدرضا کربلایی

دانشجوی رشته روانشناسی فردوسی مشهد - رتبه 106 کنکور انسانی 97 - برنامه ریز تخصصی رشته انسانی / مشاور مدارس برتر مشهد

ستار بجــدی

کارشناسی روانشناسی فردوسی مشهد - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور ریاضی و تجربی/ مشاور مدارس برتر مشهد

فاطمه الوندی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ورودی کنکور 97 - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور تجربی/ مشاور مدارس برتر مشهد

گیتی صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی - - برنامه ریز تخصصی تجربی و ریاضی/مشاور مدارس برتر مشهد

نجمه فیض

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - برنامه ریز تخصصی تجربی - پایه و کنکوری - مشاور مدارس برتر مشهد