مشاورین راشا

نصیــر کراچیــــان

کارشناسی ارشـــــــد مهندسی صنایع - 16 سال سابقه برنامه ریز تحصیلی به صورت تخصصی پایـــــه و کنکـــــور/ مشاور مدارس برتر شهر مشهد

احمـــد ایزدخــواه

کارشناسی ارشد MBA - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور داوطلبان تجربی و ریاضی- - مشاور مدارس برتر شهر مشهد

محمدرضا مظلوم زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور داوطلبان تجربی و ریاضی،انسانی / مشاور مدارس برتر مشهد

پرستو صادق زاده

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رتبه 107 کنکور سراسری تجربی 96 - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور رشته تجربی

امیرحسین حسن زاده چمنی

دانشجوی رشته دندانپزشکی مشهد رتبه 106 کنکور سراسری تجربی 98 برنامه ریز تخصصی رشته تجربی / مشاور مدارس برتر مشهد

محمد عطارباشی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کنکور 98 - برنامه ریز تخصصی رشته تجربی/ مشاور مدارس برتر مشهد

حمیدرضا کربلایی

دانشجوی رشته روانشناسی فردوسی مشهد - رتبه 106 کنکور انسانی 97 - برنامه ریز تخصصی رشته انسانی

ستار بجــدی

کارشناسی روانشناسی فردوسی مشهد - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور ریاضی و تجربی/ مشاور مدارس برتر مشهد

فاطمه طالاری

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رتبه 974 کنکور 98 - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور ریاضی و تجربی

فاطمه الوندی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ورودی کنکور 97 - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور تجربی