مشاورین راشا

نصیــر کراچیــــان

کارشناسی ارشـــــــد مهندسـی صنـــایـع 16 سال سابقه برنامه ریز تحصیلی به صورت تخصصی پایـــــه و کنکـــــور مشاور مدارس برتر شهر مشهد

احمـــد ایزدخــواه

- کارشناسی ارشد MBA - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور - مشاور مدارس برتر شهر مشهد

ســارا ضابطــــی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکــی برنامه ریز تخصصی پایه و کنکــور مدرس کارگاه روش مطالعه موثر

محمدرضا مظلوم زاده

-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فردوسی - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور داوطلبان انسانی ، تجربی و ریاضی

پرستو صادق زاده

-دانشجوی پزشکی مشهد - برنامه ریز تخصصی رشته تجربی - رتبه 107 کنکور سراسری تجربی 96

محمدمهدی بابایی صدر

- کارشناسی مهندسی متالورژی - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور - مشاور مدارس برتر شهر مشهد

امیرحسین حسن زاده

دانشجوی رشته دندانپزشکی مشهد رتبه 106 کنکور سراسری تجربی 98 برنامه ریز تخصصی رشته تجربی

محمد عطارباشی

دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - برنامه ریز تخصصی رشته تجربی

حمیدرضا کربلایی

دانشجوی رشته روانشناسی فردوسی مشهد - رتبه 106 کنکور انسانی 97 - برنامه ریز تخصصی رشته انسانی

ستار بجــدی

کارشناسی روانشناسی فردوسی مشهد - برنامه ریز تخصصی پایه و کنکور