کادر آموزشی

صالح کراچیــــان

مدیریت آموزشی و مالی - کارشناسی معماری- طراح ایده های نوین آموزشی - اولین مجری برگزاری همایش های آموزشی و آزمون های شبیه ساز در استان - بیش از یک دهه سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی در مدارس و آموزشگاه های برتر مشهد

فاطمه رحیمی

مدیر واحد دفتری و منتور کلیه پایه ها - کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد - مدرس پایه نهم در مدارس و آموزشگاه ها -بیش از یک دهه سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی در آموزشگاه ها و مدارس برتر مشهد

زهرا رحمتی راد

مدیر واحد آزمون و منتور کلیه پایه ها - کارشناسی علوم ریاضی - سابقه تدریس ریاضی در مدارس و آموزشگاه ها - بیش از یک دهه سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی در آموزشگاه ها و مدارس برتر مشهد

ناصر کراچیان

مدیر واحد انفورماتیک و مدیر اجرایی- کارشناسی مدیریت - بیش از یک دهه سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی در آموزشگاه ها و مدارس برتر مشهد