دسته: آموزشی

آموزشی

متفاوت باش !

کارگاه شماره 1 ویژه داوطلبان 1401 موسسه راشا باید ها و نبایدهای یک کنکوری موفق و مصاحبه با رتبه 40 […]

بدون دیدگاه سپتامبر 5, 2021

آموزشی

خوان هشتم

آخرین توصیه ها به داوطلبان و والدین کنکوری و تو صیه های متخصص تغذیه

بدون دیدگاه ژوئن 27, 2021